Navigation is at the bottom.

Horúci ľad

Presýtený roztok octanu sódneho, čo sa pri dotyku zmení na pevnú látku a pri tom sa zohreje. Veľmi pekný a veľmi jednouchý pokus.

Vlastnosti

Octan sódny je sódna soľ kyseliny octovej. V pevnom skupenstve tvorí hydrát. Pri zohriatí sa voda viazaná na octan sódny uvoľnuje až sa v nej úplne rozpustí. Po ochladení na izbovú teplotu samovoľne nestuhne, ale zostave v podobe presýteného roztoku. Tento presýtený roztok je veľmi citlivý na vonkajšie vpilvy a po miernom narušení sa veľmi rýchlo premení na pevnú látku (naviaže svoju vodu a skrištalizuje).

Citlivosť presýteného roztoku octanu sódneho záleží od toho, ako je presýtený. Tuhnutie môžme spustiť napríklad dotykom alebo vhodením malého krištáliku. Pri vyšších koncentráciach sa tuhnutie sá spustiť ževraj aj zvukom alebo vybráciami.

Presýtený roztok nekrištalizuje preto, že nemá žiadne krištalické jadro. Ak do roztoku prvedieme jadro, začne na ňom krištalizovať.

Pre opätovné roztopenie stačí zohriať na teplotu do 80°C. Var niak neškodí. Pri roztápaní treba obmedziť vyparovanie vody. Napríklad, že nádobu s tým prikrieme potravinovou fóliou. Pozor na sklenné nádoby, zvyknú praskať.

Príprava

K príprava potrebujeme iba dostupné a dokonca jedlé chemikálie. Konkrétne ocot liehový (najlepšie číry) a sódu bikarbónu (NaHCO3). Ocot nalejeme do 250ml kadičky / pohára a po lyžičkách pridávame sódu. Zmes šumí, lebo sa pri reakcii uvoľnuje CO2. Sódu pridávame dokým to šumí. Po každej lyžičke sódy premiešame a počkáme než prestane šumieť.

(CH3)(COOH) + NaHCO3 -> CO2 + H2O + Na(CH3)(COO)

Pripravili sme slabý roztok octanu sódneho. Na hore opísané experimenty treba nasýtený roztok. Roztok bud môžme nechať vyschnúť (čo bude trvať rok) alebo vodu odstránime varení. Roztok prelejeme do varnej nádoby (hrniec) a varíme, pokým sa na hladine nezačne tvoriť krištalická vrstva. Ak to po vychladnutí nechce tuhnúť, povaríme to ešte.

Odkazy

Vyhladávanie