Navigation is at the bottom.

BOINC štatistiky

Prispievam do BOINC!

odznaky

Môj RAC a odzanky :)

Môžete si pozrieť údaje z počítača manganp, obnovuje sa to raz za čas.

Môj hardware (zatiaľ, hehe):
Host name: manganp
OS: Linux: 4.8.13-1-ARCH
CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce 840M (863 GFLOPS peak, CC 5.0, 2002MB, driver 367.35)
OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce 840M (863 GFLOPS peak, OpenCL 1.2 CUDA, 2002MB, driver 367.35)
OpenCL: Intel GPU 0: HD Graphics 5500 BroadWell U-Processor GT2 (192 GFLOPS peak, OpenCL 1.2 beignet 1.1.2)
Processor: 4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4]
1919 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
17148 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Memory: 11.66 GB physical, 8.00 GB virtual