Navigation is at the bottom.

Komunikácia, jej spôsoby, e-mail a protokoly

Štandardný spôsob komunikácie na [Internet]-e (a ARPANETEe) je bola a bude elektronická pošta.

Komunikácia

Je cielené vymienanie informácii medzi komunikantami (to čo komunikuje). Wikipédia.

V informatike je komunikácia prenos informácii (dosť).

Za počítačmi sedia ľudia, a preto potrebujú spôsob ako komunikovať cez počítače. Tak komunikujeme cez program, ktorý to za nás posiela cez počítačovu sieť kamsi na druhú stranu.

Komunikačných služieb je viac a delíme ich:

1. Spoľahlivé (neokamžité)

Elektronická pošta

Je elektronická alternatíva klasickej pošty. Slúži na posielanie textu (a iného) medzi uživaťeľmi rôznych serverov.

Mailová adresa obsahuje zavináč ( @ angl: at), ktorý oddeluje časť lokálnu od časti globálnej. Lokálna časť (pred zavináčom) obsahuje meno uživateľa. Napríklad "alica". A časť globálna obsahuje názov serveru. Napríklad "example.sk".

Mailovú adresu môžme vložiť do [URI], potom bude mať tvar "mailto:alica@example.sk". Takáto adresa vo webových prehladačoch spôsobí spustenie MUA, a na smartfónoch to vyzerá kúl, ked vám prehliadač spustí app mailu.

Emailové správy píšeme a čítame v emalovom programe (angl: Mail User Agent, MUA). Emailových programov je viacero, a okrem toho existujú tzv webmaily.

MUA zobrzuje poštu zo poštovej schránky uživaťeľa. A posiela poštu cez systémový posielač pošty (angl: Mail Tranport Agent, MTA).

Väčšina MUAčok dnes ponúka možnosť stahovať poštu z vzdialenej schránky (IMAP, POP3) a posielať poštu cez vzdialený MTA (SMTP).

Za doručovanie e-mailu je zodpovedný MTA (angl: Mail Transport Agent). Vlastne to čo je za zavináčom v adrese je názov servera na ktorom beží MTA. MTA sa pozrie na adresu prijemcu mailu a ak sa globálna časť zhoduje s jeho vlastnou, poštu vloží do schránky uživateľa. Ak nie, tak správu pošle niekam daľej (cez SMTP).

Programov MTA je viac:

Hlavičky Email

Mail sa skladé z hlavičiek a tela. Všetko je definovane v RFC.

Date: Tue, 12 Aug 2014 13:45:15 +0200 From: Tomas Brod <tomasbrod@azet.sk> To: Mickalek Juraj <juraj.michalek999@gmail.com> Cc: Matus Jarosik <matuarosik@gmail.com>, julia@capulet.shakespeare.lit Subject: LSTME - Doprava

Ahoj, dozvedel som sa ....

Ako sa mas?

Maj sa dobre.

-- S pozdravom Tomáš Brada

Hlavičky sú oddelené od tela prázdnym riadkom.

Na konci mailu si ľudia .zvyknú dávať signatúru a tá je z pravidla oddelená od tela mailu riadkom s dvomy pomlčkamy a jednou medzerov (teda: <dash><dash><space><enter>). Ak to tak nemáte, tak chodte do nastavení a opravte si to.

Tie hlavičky sú v angličitne a sú self-explanatory. Za zmienku však stoja Cc a Bcc.

Cc (angl: carbon copy) udáva, kam sa má správa ešte poslať ako kópia, okrem príjemcu (To). Cc hlavičky samozrejme vidí, každý komu tá správa príde.

Bcc (angl: Blind cc) je také isté ako Cc ale nedoručí sa príjemcom.

Subject obsahuje zhrnutie správy. Je dobrá [netiketa] tam napísať niečo zmysluplné.

Protokoly EMAIL

Systém E-mail používa následujúce protokoly

Všetky tieto protokoly sú definované Internet Engineering Task Force v tzv RFC dokumentoch. Na (anglickej) wikipédii sú popísané celkom dobre.

Netiketa

Netiquette is like etiquette (the customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group) but it is for online and on social media. It is like a code of conduct or how you should behave for speaking or acting on the internet. -- Emma

Každé prostredie na Internete má jemne odlyšnú netiketu.

Všeobecnéné pravidlá

 One-on-one communications, such as private messages on chat forums and direct SMSs, may be considered more private than other such protocols, but infamous breaches surround even these relatively private media. For example, Paris Hilton's Sidekick PDA was cracked in 2005, resulting in the publication of her private photos, SMS history, address book, etc.

Nevyžiadaná pošta a hádky

Hádky sú veľmi bežné na Internete. Pretože písaný text môžu iný účastníci diskusie pochopiť inak ba aj urážlivo. Hádky v diskusných skupinách vznikajú aj z TOHO, že účastníci chápu neškodné správy príliš osobne alebo ako osobný útok.

Spam, čiže nevyžiadaná pošta je bržný jav, ktorý elektronická pošta zdedila z tej papierovej. Sú to správy, ktoré nechceme dostávať, nezaujímajú nás a predsa nám ich niekdo posiela. Zvyčajne reklamy.