Navigation is at the bottom.

Sériový spínaný stabilizátor {wip}

Abstrakt

Jednoduchý a vcelku nebezpečný spínajúci stabilizátor napätia. Obsahuje jeden hlavný tranzistor, jednen pomocný tranzistor, spätnoväzobný transformátor a zopár daľších súčiastok.

Stav dokumenty

Opis činnosti

Hlavný tranzistor je zapojený ako sériový člen s pozitívnou spätnou väzbou z transformátora. Cez odpor R1 tečie do bázi prúd, ktorý tranzistor pootvorí. Cievkou L1 začne tiect prúd tým sa v cievke L2 indukuje prúd, ktorý cez odpor R1 a kondenzátor C2 otvorí tranzistor úplne. Po vybití C2 sa tranzistor začne zatvárať a spätná väzba ho zatvorí úplne. Prúd L1 sa vybije cez D1 do C3 a L2 sa vybíja cez D2 a R2 a nabíja C3.

To sa pár krát opakuje až kým napätie na C3 delené deličom R3-R4 nedosiahne 0,7V a otvorí tranzistor Q2. Tranzistor Q2 skracuje pulzy.

Nieje tu žiadne galvanické oddelenie a keby sa poškodil tranzistor Q1 tak by sa na výstupe objavilo vstupné napätie. Preto je tu člen ZD1-TY1 ktorý slúži ako prepäťová ochrana.