Navigation is at the bottom.

Bombette

Bombeta je malá válcová puma. Strieľa sa z rúr do vzduchu a niekedy a často aj z koláčov (kompakty). Je to papierová rúrka na oboch koncoch upchatá, so zápalnicou a výbušnou zmesou s efektami medzi. Po vystrelení vo vzduchu vybuchne a uvoľní už niaké tie efekty. Rozhodol som sa im venovať, lebo sa asi ľahšie robia ako guľové pumy. Dokonca je možné vložiť toto do väčšej pumy.

Po prvé potrebujeme rúru-kanón adekvátneho kalibra a rúrky na bombety aby sa zmestili do kanóna. Moj kanón mal vnútorný priemer 15mm a výšku 15cm. Na jednom konci upchávku a dierku pre zápalnicu.

Tiež: UKPS, APC, geo

Konštrukcia

Celé zariadenie spočíva z papierovej rúrky. Rúrka obsahuje výbušnú zmes a hviezdy a je na oboch koncoch upchatá. Jedna z upchávok musí mať v sebe zápalnicu. A ešte na jednom konci je svetlica, ktorá dodá stúpajúci efekt. Ak je svetlicová zmes dostatočne tvrdá dá sa použiť priamo ako oneskorenie a prenos plameňa zabezpečí kanálik s voľným prachom v upchávke. Spoľahlivé zapálenie môže vyžadovať nápal.

Moja konštrukcia bombety je nasledovná: Papierová rúrka s vonkajším priemerom 14mm a dĺžkou 35mm. Začal som s upchávkou z piesku a bieleho lepidla asi 3mm od konca rúrky, do ktorej som urobil dierku pre prenos plameňa. Po zatvrdnutí som do (menšej) dutiny natlačil žltú svetlicovú zmes WfC. Do hlavnej časti rúrky som nasypal hviezdy a výbušný prach H3. Na toto som navrstvil zopár papierových krúžkov v snahe zabrániť navlhnutiu a na to jemne, aby som moc nestlačil prach a hviezy, natlačil upchávku. Posledným dotykom je nápal vlhkého H3 na svetlicu.

Upchávky z piesku a lepidla stvrdnú na kameň a dobre držia k papieru, preto mi stačilo približne 5mm.

Urobil som viacero takýchto vložiek s rôznymi žltých druhmi hviezd. Skúšal som Múka-C-NaClO3, Cukor-Al-NaClO3, hviezdy iba z cukru a NaClO3 a Múka-C-NaClO3 s zvýšeným obsahom uhlíka pre ľahšie zapálenie. Bohužial, k jasným výsledkom som sa ešte nedostal.

Opis činnosti

Video: 15mm Bombette vo vzduchu

Funguje to nasledovne: Výmetná nálož vystrelí bombetu z kanóna, pričom sa zapáli spodná kométa (oneskorenie), ktorá zároveň bude svietiť medzi výstrelom a výbuchom. Ked dohotí, čo by malo nastať okolo kulminácie, zapáli sa od nej prach v kanáliku upchávky. Prach v diere veľmi rýchlo prehorí do hlavnej časi a zapáli výbušnú nálož. Bud to vyrazí jednu z upchávok, alebo sa roztrhne papierová rúrka. Každopádne výbuch zapáli hviezdy v hlavnej časi a rozprsknú sa všetkými smermi.

Na obrázku vidno bombetu vedľa rúry, vidno nápal H3 na konci.

Pred pridaním nápalu (z druhej strany). Zopár hviezd vedľa.

Hotové. Označené a s nápalom.